BONDERITE

กลุ่มผลิตภัณฑ์บอนเดอร์ไรท์ของเฮงเค็ล เป็นเทคโนโลยีและคำตอบในกระบวนการเพื่อการเตรียมพื้นผิวชั้นนำ สร้างความได้เปรียบในตลาดอุตสาหกรรมการผลิต มั่นใจได้ในประสิทธิภาพ กระบวนการที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน และผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วว่ากระบวนเพื่อการเตรียมผิวของ BONDERITE (บอนเดอร์ไรท์) ส่งมอบกระบวนการทรงประสิทธิภาพคุ้มค่าการใช้งาน ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อการเตรียมพื้นผิว

BONDERITE (บอนเดอร์ไรท์) คำตอบของกระบวนการที่รองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปต้องการความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ยานยนต์และงานโลหะ

 • เหล็กและเหล็กม้วน
 • บรรจุภัณฑ์โลหะ
 • การหล่อขึ้นรูปโลหะ
 • ชิ้นส่วนยานยนต์/ระบบส่งกำลัง/ ระบบปรับอากาศ (HVAC)/ระบบภายในยานยนต์/ ระบบภายนอกยานยนต์/ โครงรถยนต์
 • บอดี้ อิน ไวท์ (งานทำสีและตัวถังรถยนต์)
  • รถยนต์ (รถยนต์โดยสารล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก)
  • ศูนย์ประกอบรถยนต์
 • งานประดับยนต์
 • รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
  • รถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่
  • รถบัส และรถโค้ช
 • รถจักรยานยนต์

อากาศยาน

 • งานประกอบเพื่ออากาศยาน
 • งานซ่อมบำรุงเพื่ออากาศยาน

อุตสาหกรรมทั่วไป

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน
 • เครื่องจักรกลการเกษตรและงานก่อสร้าง และยานพาหนะที่มีลักษณะเฉพาะ
 • กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต
 • เครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศ