ไฮซอล

เมื่อพูดถึงความก้าวหน้าในเทคโนโลยีของวงจรการพิมพ์เซมิคอนดักเตอร์ และพลาสติคหล่อขึ้นรูปอย่างโมล์ด คอมพาวด์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฮซอลของเฮงเค็ลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าไม่มีใครเทียบได้

ตลอดหลายปีของการทุ่มเทวิจัยและความรู้ความชำนาญที่ได้รับจากการใช้งานจริงจากหน้างาน ผลงานของไฮซอล รวบรวมโซลูชั่นของทุกวัสดุสำหรับกระบวนการผลิตวงจรการพิมพ์เซมิคอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย จากนวัตกรรมของการคิดค้นดายแอทแทช ไปถึงตัวหุ้มวงจรรวมอย่างลิควิด เอนแคบซูแลนท์ อันเดอร์ฟิลที่รองอยู่ในฟลิบชิพ พลาสติคหล่อขึ้นรูป ที่ใช้แรงอัดต่ำ หรือแรงอัดกำลังสูงสำหรับการใช้ในเซมิคอนดักเตอร์และออฟโต้อิเล็กทรอนิกส์  ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ไฮซอล สื่อความหมายถึงความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และความสะดวกในการใช้  รายผลิตภัณฑ์ของไฮซอล ยังสอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมใหม่ล่าสุดโดยการมอบวัสดุ "สีเขียว" ที่ปราศจากสารตะกั่วซึ่งใช้ได้กับอุตสาหกรรมที่นำไปสู่การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น