ทอมสิท

กาวกลุ่มนี้มีความหลากหลายตั้งแต่, ปูนปรับระดับ, น้ำยารองพื้น, และผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับงานปูพื้นแบบมืออาชีพทุกชนิด